Kaynıyor Kum Gibi Akvam-ı Beşer

YÜREKLİ 2

Şair Mustafa Yürekli, Eyup Sultan Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Platformu’nda “Kaynıyor Kum Gibi Akvam-ı Beşer” başlıklı bir konuşma yaptı. “Uluslalarası İlişkeler Bilimi’nin Eleştirisi” başlıklı nehir konferansların ilkinde, Mustafa Yürekli, kapsam ve içeriğe dair tespitlerde bulundu.

Mustafa Yürekli, “Kaynıyor Kum Gibi Akvam-ı Beşer” adını verdiği konuşmasına, Çanakkale’deki “akvam-ı beşer”in İngilizlerin altı kıtadan topladığı ve içinde Müslümanların da olduğu devşirme ordu olduğunu hatırlattı, “Bugün de Suriye’de İslam milletini yok etme amacıyla akvam-ı beşerin kum gibi kaynadığını, emperyalizmin küresel devşirme ordusuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Türkiyeli Müslümanlar, İngiliz ordusundaki Hintli ve Afrikalı Müslümanların durumuna düşmemeli, emperyalist dünya güçlerinin elinin altına koşmamalıyız..” dedi.

Mustafa Yürekli, konuşmasına, kadim dünyadaki devlet ile modern zamanlardaki ulus devletin aynı olmadığını, ilkinin vahye, ikincisinin de akla dayandığını anlatarak başladı. Dolayısıyla Batı merkezli uluslararası ilişkiler bilimi, 1648 yılındaki Avrupa devletleri arasında yapılan Westphalia (Vastfalya) Barışı’nı modern ve ulus devlet temelli uluslararası ilişkilerin başlangıcı kabul edildiğini ve “uluslararası sistem” ya da “dünya sistemi” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen emperyalist Avrupa devletlerinin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükumetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplin olduğunu anlattı. Disiplinler arası bir disiplin olması nedeniyle siyaset bilimiiktisat (uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikleuluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji, sosyal çalışmakriminolojitoplumsal cinsiyet çalışmaları ve kültürel çalışmalar gibi pek çok farklı disiplinden faydalandığını, Avrupa’da kadim ilimlerin uluslarası ilişkiler bilimin emrine verildiğini ve Avrupa’da ihtiyaca binaen sonradan başka sosyal bilimlerin de kurulduğunu örneklerle izah etti.

Uluslararası İlişkiler Bilimi’nin çalışma alanı oldukça geniş olduğunu; kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde incelediğini anlatan Mustafa Yürekli, “Uluslararası İlişkiler Bilimi, ulus devletler piramidi olarak algılanan dünya sisteminde tepedeki devletlerin, orta ve alt kademedeki devletlere dayattığı oryantasyon eğitimidir.” dedi..

Şair Mustafa Yürekli, Eyup Sultan Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Platformu’ndaki “Uluslalarası İlişkeler Bilimi’nin Eleştirisi” başlıklı nehir konferanslarına “Aktörler ve Kuramlar” konuşmasıyla devam edeceğini söyledi.